Antimikrobiálna rezistencia v Európe: 2014

infografika informačný materiál

Prehľad údajov o antimikrobiálnej rezistencii v Európe uverejnený v roku 2014

Súbory s materiálmi uvedenými ďalej sú k dispozícii iba v anglickom jazyku.

Prevziať