Agentúry EÚ a medzinárodná spolupráca EÚ

V rámci Európskeho dňa antibiotík centrum ECDC úzko spolupracuje s agentúrami EÚ, ako sú Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska agentúra pre lieky (EMA) a Európska environmentálna agentúra (EEA). ECDC sa zapája aj do činnosti Transatlantickej pracovnej skupiny pre antimikrobiálnu rezistenciu (TATFAR) a je v úzkom kontakte s predstaviteľmi spoločnej akcie EÚ týkajúcej sa antimikrobiálnej rezistencie a infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou.