Partneri

siete a partnerstvá

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) úzko spolupracuje s Európskou komisiou a ďalšími agentúrami EÚ, zainteresovanými stranami a organizáciami, ktoré organizujú kampane na zvyšovanie povedomia o obozretnom používaní antibiotík v súvislosti so zdravím ľudí a zvierat, a to v súlade s prístupom Európskej komisie s názvom „jedno zdravie“. Európsky deň antibiotík víta diskusie a vytváranie partnerstiev s ďalšími organizáciami, ktoré sa zaujímajú o účasť na tejto iniciatíve.