Lekárenské tašky

súbor materiálov

ECDC nechce žiadnym spôsobom podporovať nadmerné používanie tašiek, keďže mnohé krajiny odrádzajú od ich používania s cieľom znížiť zbytočný odpad. Je však zrejmé, že v niektorých krajinách sa lekárnické tašky stávajú „dočasným obalom“ pre lieky a zdravotnícke záznamy, a preto by sa mali použiť na tlač jedného z obrazových materiálov a na podporu posolstva týkajúceho sa rozvážneho používania antibiotík.

Pharmacy bags: Self-medication with antibiotics [SK]

Súvisiaci obsah

Data

Sada materiálov na kampaň o samoliečbe antibiotikami určená pre verejnosť

komunikačný súbor nástrojov

Obsahuje vzorové materiály a kľúčové informácie zamerané na samoliečbu antibiotikami, nápady pre činnosti na zvyšovanie povedomia a navrhovanú taktiku na objasnenie posolstiev širokej verejnosti.