Antibiotiká Používajte ich rozumne, nikdy proti nádche ani chrípke.

informačný materiál plagát súbor materiálov

40 % Európanov sa chybne domnieva, že antibiotiká účinkujú proti nádche a chrípke, ako ukazujú údaje Eurobarometra z roku 2013 o spotrebe antibiotík a poznatkoch o antibiotikách.

Poster: Antibiotiká. Používajte ich rozumne, nikdy proti nádche ani chrípke.

Data

Sada materiálov na kampaň o samoliečbe antibiotikami určená pre verejnosť

komunikačný súbor nástrojov

Obsahuje vzorové materiály a kľúčové informácie zamerané na samoliečbu antibiotikami, nápady pre činnosti na zvyšovanie povedomia a navrhovanú taktiku na objasnenie posolstiev širokej verejnosti.