Paolo

príbehy pacientov
Paolo - Patient story

Paolo ochorel na vážnu infekciu močových ciest baktériou E. coli odolnou voči viacerým antibiotikám. Prešli dva mesiace a aplikovali sa tri druhy rôznych antibiotík, pokým sa podarilo úspešne vyliečiť jeho infekciu. Nevie sa, kde sa nakazil.

Paolo je 55-ročný univerzitný profesor v talianskom hlavnom meste Ríme. V auguste 2010 išiel Paolo motorovým člnom sám na Ponzu, malý ostrov nachádzajúci sa neďaleko pobrežia Talianska. Po príchode na Ponzu pocítil, že má príznaky infekcie močových ciest, ale vtedy tomu nevenoval veľkú pozornosť, lebo sa domnieval, že tieto príznaky mohli byť spôsobené dehydratáciou z letnej horúčavy.

Po chvíli však dostal horúčku s triaškou a príznaky infekcie močových ciest zosilneli. Poradil sa so svojím švagrom, ktorý je lekárom a trávil dovolenku na Ponze. Švagor mu navrhol, aby si užíval ciprofloxacín, fluorochinolónové antibiotikum, ktoré je jedným z najčastejšie používaných antibiotík na infekcie močových ciest. Ciprofloxacín sa má podávať perorálne (požitím), takže sa ľahko užíva a je zvyčajne účinný pri liečbe infekcií močových ciest. Jeho stav sa však v nasledujúcich troch dňoch nezlepšoval a horúčka neustúpila. Napriek tomu pokračoval v liečbe ciprofloxacínom týždeň alebo viac s nádejou, že sa bude cítiť dostatočne dobre nato, aby sa mohol motorovým člnom vrátiť naspäť do Ríma a požiadať o kompletné lekárske vyšetrenie a laboratórne testy.

Paolo bol na ostrove Ponza, kde nebola možnosť urobiť laboratórne testy jeho moču, aby bolo možné zistiť, ktorými antibiotikami by sa bakteriálne ochorenie mohlo liečiť. Uvedomoval si, že by bolo dôležité, aby poznal výsledky kultivácie moču, aby mu lekár mohol predpísať správne antibiotikum.

Keďže sa obával viesť motorový čln naspäť do Ríma sám pre prípad, že by mu prišlo veľmi zle, sprevádzal ho švagor. Po príchode na pevninu zamieril okamžite do veľkej nemocnice, kde mu spravili kultiváciu moču a klinické vyšetrenie, ktoré potvrdilo, že má komplikovanú infekciu močových ciest. Tiež mu zistili, že má zväčšenú prostatu, čo bolo pravdepodobne príčinou jeho infekcie.

Kultivácia ukázala, že bol infikovaný baktériou nazývanou Escherichia coli (E. coli), ktorá produkovala beta-laktamázu s rozšíreným spektrom (ESBL) a je rezistentná voči mnohým antibiotikám vrátane ciprofloxacínu. Laboratórne výsledky ukázali, že jedinými antibiotikami, na ktoré bola Paolova E. coli citlivá, boli amoxicilín/kyselina klavulánová, trimetoprim-sulfametoxazol, fosfomycín a nakoniec antibiotiká najnovšej línie nazývané karbapenemy. Paolo nemohol užívať trimetoprim-sulfametoxazol, čo je perorálny antibakteriálny liek, lebo bol naň alergický.

Karbapenemy sa môžu podávať len intravenózne, čo znamená, že pacient musí stráviť určitý čas v nemocnici. Predpísali mu amoxicilín/kyselinu klavulánovú, ktoré užíval perorálne (ústami) štyri týždne. Jeho stav sa zlepšil, ale štyri dni po ukončení jeho liečby opäť dostal horúčku a vrátili sa mu príznaky infekcie močových ciest.

Zavolal preto svojho priateľa, odborníka na infekčné choroby, ktorý mu odporučil, aby na infekciu užíval perorálne fosfomycín v správnej dávke. Užíval ho 21 dní. Príznaky potom vymizli a odvtedy sa cíti dobre.

Komentár: poznámky k prípadu

Počas dovolenky sa u Paola vyvinula komplikovaná infekcia močových ciest spôsobená baktériou E. coli, ktorá produkovala beta-laktamázu s rozšíreným spektrom-(ESBL). ESBL sú enzýmy, ktoré vytvárajú baktérie, najčastejšie E. coli a Klebsiella pneumoniae rezistentné voči väčšine β-laktámových antibiotík vrátane penicilínov, cefalosporínov a aztreonam. V prípade Paolovej infekcie baktériou E. coli sa zistilo, že je citlivá len na amoxicilín/kyselinu klavulánovú, trimetoprim-sulfametoxazol, fosfomycín a karbapenemy, skupinu antibiotík najnovšej línie, ktoré sú liečbou prvej voľby v prípade baktérií produkujúcich ESBL.

V tomto prípade je dôležité uviesť, že u Paola sa vyvinula infekcia spôsobená vysoko rezistentnou baktériou E. coli, a že sa Paolo nenakazil v nemocnici ale pri bežnom živote (v komunite). Je potrebné si všimnúť, že jeho E. coli bola rezistentná aj voči fluorochinolónom, skupine antibiotík, ktoré sa tiež môžu užívať perorálne na liečbu infekcií močových ciest vrátane komplikovaných.

Karbapenemy, na ktoré bola jeho E.coli citlivá, sú antibiotiká podávané u pacientov s infekciami spôsobenými baktériami, ktoré produkujú ESBL. Okrem karbapenemov, ktoré sa podávajú intravenózne a vyžadujú si istý druh pobytu v nemocnici, existovalo len málo antibiotík, ktoré by mohol užívať a boli by účinné proti jeho infekcii, a len niekoľko takých, ktoré bolo možné užívať požitím.

Navyše bol alergický na jedno z nich, trimetoprim-sulfametoxazol. Nakoniec Paolo začal perorálne (požitím) užívať antibiotikum amoxicilín/kyselina klavulánová. Toto antibiotikum sa môže zdať citlivé v laboratóriu, ale v skutočnosti nie je účinné proti baktérii E. coli produkujúcej ESBL, keď sa podáva pri liečbe u ľudí. To je dôvod, prečo sa jeho stav počas liečby amoxicilínom/kyselinou klavulánovou zjavne zlepšil, ale pôvod infekcie sa neodstránil a po liečbe sa mu náhle stav znovu zhoršil.

Je znepokojujúce, že také vysoko rezistentné baktérie sa šíria v spoločnosti a spôsobujú infekcie u pacientov, ktorí nemajú kontakt s nemocnicou. Globálne sú baktérie produkujúce ESBL  často príčinou komunitne (v bežnom živote) získaných infekcií a veľmi často infekcií močových ciest. Je dôležité, aby sa liečili vhodným antibiotikom, lebo tieto druhy vysoko rezistentných baktérií môžu spôsobovať zhoršenie zdravotného stavu u pacientov a vážnejšie následky. Dôležitým odkazom pre pacientov je, že správne antibiotikum sa musí pre liečbu predpísať. Z toho dôvodu je potrebné navštíviť lekára a dať si urobiť mikrobiologické testy.