Informačný leták - predpisujuci lekári v nemocniciach

informačný prehľad informačný materiál súbor materiálov

Informačný prehľad o vzniku a náraste rezistencie voči antibiotikám v nemocničnom prostredí a o tom, ako bojovať proti tomuto trendu.

Related content

Data

Súbory nástrojov s informačnými materiálmi určenými pre predpisujúcich lekárov v nemocniciach

komunikačný súbor nástrojov

Primárnou cieľovou skupinou sú lekári, ktorí predpisujú antibiotiká v nemocniciach. Sekundárne cieľové skupiny sú manažéri nemocníc a v menšej miere aj nemocniční lekárnici a farmaceutické výbory/dozorné výbory nad užívaním antibiotík.