Mesaje-cheie pentru specialiștii în boli infecțioase din spital

material informativ mesaje-cheie material din setul de instrumente

Atribuții

1.    Printre atribuțiile dumneavoastră privind îmbunătățirea utilizării antibioticelor se numără următoarele [31,56,68,71,83]:
a)    participarea la echipa de gestionare a antibioticelor, ca membru important al echipei;
b)    colaborarea cu farmacistul spitalului și microbiologul pentru aplicarea programului de gestionare a antibioticelor;
c)    consultarea cu medicii din spital care prescriu medicamente, oferindu-le feedback pentru a asigura calitatea prescrierii antibioticelor;
d)    educarea medicilor din spital care prescriu medicamente cu privire la modul de diagnosticare și tratare a infecțiilor comune și principiile de gestionare a antibioticelor; 
e)    aplicareaghidurilor din spital bazate pe dovezi privind antibioticele pentru infecții comune și pentru profilaxia chirurgicală;
f)    difuzarea de informații privind microbiologia locală și modelele de rezistență la antibiotice și
g)    gestionarea formularului pentru antibiotice al spitalului dumneavoastră (adică lista de medicamente disponibile medicilor care prescriu medicamente).

Lucruri pe care le puteți face sau în privința cărora puteți colabora

2.    Sprijiniți dezvoltarea și aplicarea unui program de gestionare a antibioticelor în organizația dumneavoastră [69].

3.    Promovați ghidurile locale privind gestionarea infecțiilor și utilizarea antibioticelor. Ele ar trebui să fie accesibile rapid și fiabil pentru toți furnizorii de asistență medicală [56,69].

4.    Verificați dacă prescripțiile de antibiotice respectă protocoalele de tratament cu antibiotice, pe baza unor ghiduribazate pe dovezi. Dacă observați membri ai personalului din cadrul spitalului sau centrului medical care încalcă reguli sau protocoale, întrebați-i de ce fac acest lucru și puneți-le la dispoziție instrumentele necesare pentru a înțelege ce fac greșit [69] [consens al experților].

5.    Furnizați feedback și sfaturi medicilor care prescriu medicamente privind evaluarea diagnosticului și tratamentul bolilor infecțioase [83].

6.    Instruiți periodic medicii din spital care prescriu medicamente cu privire la utilizarea prudentă a antibioticelor și participați la întâlniri despre aplicarea ghidurilor bazate pe dovezi privind antibioticele [31,53].