Mesaje-cheie pentru directorii/administratorii de spital

material informativ mesaje-cheie material din setul de instrumente

Atribuții 

1.    Printre atribuțiile dumneavoastră privind îmbunătățirea utilizării antibioticelor se numără următoarele [31,42,56,71,75]:
a)    Formarea unei echipe multidisciplinare pentru programul de gestionare a antibioticelor din spitalul dumneavoastră. Din această echipă ar trebui să facă parte specialiști în boli infecțioase, microbiologi și farmaciști, iar echipei trebuie să i se aloce fonduri și resurse specifice;
b)    Sprijinirea punerii în aplicare a ghidurilor privind antibioticele și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor;
c)    Aplicarea unor activități educaționale specifice și a unor programe de formare profesională care:
i.    optimizează procesul de diagnosticare și management terapeutic al pacienților;
ii.    asigură respectarea recomandărilor privind gestionarea antibioticelor;
iii.    abordează factorii de comportament care influențează utilizarea greșită a antibioticelor;
iv.    îmbunătățesc prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale și al răspândirii bacteriilor rezistente la antibiotice. 
d)    Încurajarea medicilor care prescriu medicamente și a conducătorilor echipelor de gestionare a antibioticelor să colaboreze și să efectueze verificări proactive și să ofere feedback.
e)    Stabilirea indicatorilor cantitativi și calitativi  pentru măsurarea progresului și rezultatelor programului de gestionare a antibioticelor;
f)    Asigurarea disponibilității întotdeauna a antibioticelor specificate în formularul farmacoterapeutic al spitalului și
g)    Asigurarea că utilizarea prudentă a antibioticelor și prevenirea rezistenței la antibiotice sunt „domenii prioritare de acțiune” în planul anual al spitalului dumneavoastră.

Lucruri pe care ar trebui să le știți

2.    Programele de gestionare a antibioticelor, împreună cu practicile de prevenire și control al infecțiilor, pot spori siguranța pacienților și calitatea îngrijirii și pot reduce costurile spitalelor în toate serviciile prin îmbunătățirea modului de utilizare a antibioticelor, precum și prin scăderea infecțiilor cu C. difficile și a altor efecte adverse [19,42].

Exemplu 
Aplicarea programelor de gestionare a antibioticelor a contribuit la [46]:
•    reducerea consumului de antibiotice cu 20 %,
•    reducerea incidenței infecțiilor dobândite în spital,
•    reducerea duratei de spitalizare și
•    reducerea costurilor cu antibioticele cu 33 %. 

3.    Specialiștii în boli infecțioase, microbiologii și farmaciștii sunt cu toții lideri importanți în echipa de gestionare a antibioticelor [56,76].

4.    Mulți medici care prescriu medicamente și alți profesioniști din domeniul sănătății consideră că instruirea lor în utilizarea prudentă a antibioticelor nu este suficientă. Ei solicită ghiduri locale privind antibioticele, echipe educaționale specifice și echipe de gestionare a antibioticelor [25,27]. 

5.    Clinicienii sunt responsabili de prescrierea medicamentelor și trebuie să se implice pe deplin în luarea deciziilor împreună cu echipa de gestionare a antibioticelor [42].

6.    Pentru ca echipele de gestionare a antibioticelor să aibă succes, ele au nevoie de sprijinul activ al altor profesioniști importanți din spitale, cum ar fi specialiștii în prevenirea și controlul infecțiilor, practicienii din cadrul serviciului de urgență, epidemiologii spitalului, asistenții medicali și personalul IT [42,77].

7.    Îmbunătățirea modului de utilizare a antibioticelor în cadrul serviciului de urgență poate avea drept rezultat o utilizare mai bună a antibioticelor în întreaga organizație, deoarece serviciul de urgență este un punct comun de intrare în unitatea  spitalicească [77].

8.    Atât măsurile restrictive, cât și măsurile de convingere pot reduce consumul de antibiotice [19,43,54,56].
•    Măsurile restrictive includ deciziile de preaprobare și postautorizare pentru antibiotice specifice;
•    Măsurile de convingere includ verificări proactive și feedback de la medici din domeniul bolilor infecțioase, microbiologi și farmaciști.

9.    Ghidurile privind antibioticele, sesiunile educaționale regulate și conferințele îmbunătățesc modul în care medicii gestionează infecțiile [78].

10.    Anumite strategii structurale pot îmbunătăți prescrierea antibioticelor și rezultatele pacientului. Printre acestea se numără [54,79-81]:
•    sistemul de asistență decizională informatic, care corelează indicația clinică, datele microbiologice și datele de prescriere și
•    utilizarea testelor de diagnosticare rapidă la locul acordării asistenței medicale.

Lucruri pe care le puteți face în spitalul sau instituția dumneavoastră

11.    Sprijiniți echipa multidisciplinară de gestionare a antibioticelor desemnând lideri specifici responsabili și cu experiență în domeniul medicamentelor și specificând rolurile de susținere ale altor grupuri importante [42,71]. 

12.    Stabiliți prioritatea politicilor privind prevenirea și controlul infecțiilor și gestionarea antibioticelor, precum și a strategiilor și activităților care sprijină utilizarea prudentă a antibioticelor și împiedică răspândirea bacteriilor rezistente la antibiotice [31,71]. 

13.    Alocați fonduri și resurse unui program de gestionare a antibioticelor (inclusiv, de exemplu, salarii pentru personal dedicat, capacități  informatice, teste de diagnosticare rapidă la locul acordării asistenței medicale) [31]. 

14.    Finanțați și promovați activitățile educaționale, cursurile de formare și întâlnirile privind gestionarea antibioticelor și rezistența la antibiotice pentru toți profesioniștii din domeniul sănătății (medici, specialiști în boli infecțioase, farmaciști, microbiologi și asistenți medicali) [19,53,56].

15.    Consolidați activitățile de supraveghere privind utilizarea antibioticelor și rezistența la antibiotice [56].

16.    Promovați respectarea ghidurilor bazate pe dovezi pentru diagnosticarea și gestionarea infecțiilor comune și pentru profilaxia antibiotică perioperatorie. Dacă în spitalul dumneavoastră nu există astfel de ghiduri, atunci sprijiniți elaborarea acestora [31,54,56].

17.    Promovați utilizarea modelelor locale de microbiologie și rezistență la antibiotice care permit furnizarea de ghiduri și opțiuni empirice privind antibioticele [31].

18.    Promovați respectarea ghidurilor bazate pe dovezi pentru măsurile de control al infecțiilor, în vederea reducerii transmiterii bacteriilor rezistente la antibiotice [82]. 

19.    Promovați verificările proactive și asigurați-vă că medicii care prescriu medicamente primesc feedback [54,56].

20.    Promovați evaluarea prescripțiilor de antibiotice și a gestionării infecțiilor și încurajați comunicarea între profesioniștii din domeniul sănătății [71].