Parteneri

siete a partnerstvá

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) colaborează îndeaproape cu Comisia Europeană și cu alte agenții ale UE, cu părțile interesate și cu organizațiile care desfășoară campanii de sensibilizare cu privire la utilizarea prudentă a antibioticelor atât pentru sănătatea oamenilor, cât și a animalelor - conform abordării „O lume sănătoasă” („One Health”) a Comisiei Europene. Ziua europeană a sensibilizării cu privire la utilizarea antibioticelor salută dialogul și parteneriatele cu alte organizații interesate să participe la această inițiativă.