Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe w Europie: 2014 r.

infografika materiał informacyjny

Przegląd danych dotyczących oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w Europie opublikowany w 2014 r.

Poniższe materiały są dostępne jedynie w języku angielskim.