Planowanie kampanii

Materiały komunikacyjne ECDC przeznaczone do wykorzystania w kampaniach organizowanych w związku z Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach mają na celu wsparcie działań podejmowanych przez krajowe władze odpowiedzialne za ochronę zdrowia w poszczególnych państwach członkowskich, aby stworzyć spójną i całościową kampanię komunikacyjną na terenie całej Europy, dotyczącą racjonalnego stosowania antybiotyków.

Dostępne zestawy materiałów zawierają wzorcowe materiały, które na potrzeby kampanii można odpowiednio przystosować do wykorzystania na poziomie lokalnym, a także wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób organizatorzy kampanii mogą angażować odbiorców celem promowania właściwego i odpowiedzialnego stosowania antybiotyków.

test

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

The checklist was conceived as a small card that can be kept in white coat pockets and consulted as a reminder of prudent antibiotic prescribing.

Data

Poster for prescribers in hospitals and healthcare settings: Prescriber's checklist

materiał informacyjny, plakat, materiał z zestawu narzędzi

The poster is a checklist of reminders for prescribers. It is possible to adapt it by deleting actions that are not deemed relevant or by adding some that are missing.