Planowanie kampanii

Materiały komunikacyjne ECDC przeznaczone do wykorzystania w kampaniach organizowanych w związku z Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach mają na celu wsparcie działań podejmowanych przez krajowe władze odpowiedzialne za ochronę zdrowia w poszczególnych państwach członkowskich, aby stworzyć spójną i całościową kampanię komunikacyjną na terenie całej Europy, dotyczącą racjonalnego stosowania antybiotyków.

Dostępne zestawy materiałów zawierają wzorcowe materiały, które na potrzeby kampanii można odpowiednio przystosować do wykorzystania na poziomie lokalnym, a także wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób organizatorzy kampanii mogą angażować odbiorców celem promowania właściwego i odpowiedzialnego stosowania antybiotyków.