How does antibiotic resistance spreads?

Jak rozprzestrzenia sie opornosc na antybiotyki?

Oporność na antybiotyki to zdolność bakterii do przeciwstawienia się działaniu jednego lub większej liczby antybiotyków. To nie ludzie i zwierzęta, lecz bakterie przez nich przenoszone stają się oporne na antybiotyki.Infografika służy wyjaśnieniu, jak oporność na antybiotyki rośnie w hodowli zwierząt, w społecznościach ludzkich, w placówkach opieki zdrowotnej, a także w związku z przemieszczaniem się ludzi.

Infografika