Materiaal voor voorschrijvende artsen in de eerstelijnsgezondheidszorg

Hoe informeert u uw patiënten over de risico's van antibioticaresistentie en het juiste gebruik van antibiotica en alternatieve behandelingen voor virusinfecties zoals verkoudheid en griep?

Data

Patiëntenfolder

informatiemateriaal, toolkitmateriaal

Een patiëntenfolder die voorschrijvende artsen in de eerstelijnsgezondheidszorg aan patiënten kunnen geven. In de folder wordt uitgelegd wat resistentie tegen antibiotica is en waarom verstandig gebruik van antibiotica belangrijk is.

Kernboodschappen voor voorschrijvers in de eerstelijnszorg

Doordat steeds meer bacteriën resistent worden tegen antibiotica, komt de doeltreffendheid van antibiotica nu en in de toekomst in gevaar: dit groeiende probleem vereist een effectieve communicatie met patiënten.

Data

Factsheet voor voorschrijvers in de eerstelijnszorg

verhalen van patiënten, informatiemateriaal, toolkitmateriaal -

Factsheet over de jongste EU- en nationale ontwikkelingen op het gebied van resistentie tegen antibiotica in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Data

Dialoog met patiënten

informatiemateriaal, toolkitmateriaal

Een modeldialoog met patiënten op basis van beschikbaar bewijs geeft houvast en ondersteuning aan voorschrijvende artsen in de eerstelijnsgezondheidszorg die te maken hebben met patiënten die aandringen op een antibioticumkuur, en bevordert passend gebruik van antibiotica door patiënten.