EU-agentschappen en internationale samenwerking

Voor de Europese Antibioticadag werkt het ECDC nauw samen met EU-agentschappen zoals de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het Europees Milieuagentschap (EEA). Ook neemt het ECDC deel aan de trans-Atlantische taskforce voor antimicrobiële resistentie (TATFAR) en onderhoudt het nauw contact met de gezamenlijke EU-actie inzake antimicrobiële resistentie en ziekenhuisinfecties.