Over de dag

De Europese Antibioticadag vindt dit jaar plaats op 18 november. Deze dag wordt ieder jaar georganiseerd om het verantwoorde gebruik van antibiotica en het gevaar van antibioticaresistentie voor de volksgezondheid onder de aandacht te brengen. Recente gegevens hebben bevestigd dat het aantal patiënten dat een infectie met resistente bacteriën heeft in de hele Europese Unie blijft stijgen en dat antibioticaresistentie een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid vormt.
Verantwoord antibioticagebruik kan helpen om de ontwikkeling van resistente bacteriën tegen te gaan en antibiotica werkzaam te houden voor toekomstige generaties.

Succesvolle nationale bewustmakingscampagnes hebben inmiddels al geleid tot verstandiger antibioticagebruik en daling van het antibioticaresistentieniveau.