Kernboodschappen voor professionele zorgverleners in ziekenhuizen en andere zorginstellingen

informatiemateriaal kernboodschappen toolkitmateriaal

Kernboodschappen voor professionele zorgverleners in ziekenhuizen en andere zorginstellingen: managers/beheerders, infectieziektespecialisten, infectiepreventie- en -bestrijdingsprofessionals, epidemiologen, voorschrijvers, artsen in opleiding en studenten, apothekers, verpleegkundigen, klinische microbiologen en professionals op de spoedeisende hulp, op intensivecareafdelingen en in instellingen voor langdurige zorg;