How does antibiotic resistance spreads?

Hoe verspreidt antibiotica resistentie zich?

Antibioticaresistentie is het vermogen van bacteriën om de werking van één of meer antibiotica tegen te gaan. Mensen en dieren worden niet resistent tegen antibiotica, maar bacteriën die mensen en dieren bij zich dragen worden dat wel.

In deze infographic wordt uitgelegd op welke manier resistentie tegen antibiotica zich verspreid in de veeteelt, de gemeenschap, zorginstellingen en via reizen.

Infographic