Ta hensyn, ikke ta antibiotika

informasjonsmateriell materiell i verktøykassen video

Overforbruk og misbruk av antibiotika fører til antimikrobiell resistens. Hvis du er forkjølet eller har influensa, må du ta hensyn, ikke antibiotika. Mer informasjon på: www.antibiotic.ecdc.europa.eu