Om dagen

Den europeiske antibiotikadagen er et årlig europeisk folkehelseinitiativ som finner sted 18. november. Målet er å øke bevisstheten om trusselen antibiotikaresistens utgjør for folkehelsen og om fornuftig bruk av antibiotika. De nyeste dataene viser en økning i antallet pasienter i Den europeiske union som er smittet av resistente bakterier, og at antibiotikaresistens utgjør en alvorlig trussel mot folkehelsen.
 
Fornuftig bruk av antibiotika kan bidra til å stanse utviklingen av resistente bakterier slik at antibiotika fortsatt kan brukes effektivt i kommende generasjoner.