Pasientbrosjyre

informasjonsmateriell materiell i verktøykassen

Denne brosjyren kan forskrivere i primærhelsetjenesten gi til pasientene. Den forklarer hva antibiotikaresistens er, og hvorfor det er viktig å bruke antibiotika riktig.

Last ned

Thumbnail
Pasientbrosjyre - NO - [PDF-855.4 KB]