Mal for brev til forskrivere i primærhelsetjenesten

materiell i verktøykassen

En mal for brev som nasjonale folkehelsemyndigheter kan sende til forskrivere i primærhelsetjenesten for å presentere Den europeiske antibiotikadagen.

Materiellet nedenfor finnes bare på engelsk.

Last ned

Relatert innhold

Data

Informasjonsmateriell beregnet på forskrivere i primærhelsetjenesten

kommunikasjonsverktøykasse

Verktøykassen inneholder maler og hovedbudskap for helsepersonell samt ideer til bevisstgjøringsaktiviteter og forslag til strategier for få budskapene gjennom både hos helsepersonell i primærhelsetjenesten og hos pasientene.