Faktaark - Forskrivere i sykehus

faktaark informasjonsmateriell materiell i verktøykassen

Faktaark om utviklingen av antibiotikaresistens i sykehus og hvordan denne utviklingen kan bekjempes.

Last ned

Faktaark - NO - [PDF-546.4 KB]
Faktaark - Last ned malen - NO - [DOC-2.19 MB]

Related content

Data

Informasjonsmateriell beregnet på forskrivere i sykehus

kommunikasjonsverktøykasse

Hovedmålgruppen er leger som forskriver antibiotika i sykehus. Den sekundære målgruppen er sykehusledere og i noen mindre grad sykehusfarmasøyter og legemiddel-/antibiotikakomiteer.