Sosiale medier i 2020

Antibiotikaresistens – hvor står vi?

Antibiotikaresistens er bakteriers evne til å stå imot virkningen av antibiotika. Antibiotikaresistens reduserer betydelig typene antibiotika som er tilgjengelig for behandling av mange sykdommer.

Før antibiotika ble oppdaget, døde tusenvis av mennesker av bakteriesykdommer, som lungebetennelse og postoperative infeksjoner. Etter at antibiotika ble oppdaget og tatt i bruk, har stadig flere bakterier som opprinnelig var mottakelige, blitt resistente og utviklet mange ulike måter å motstå antibiotika på. Ettersom resistensen øker og det ikke har blitt oppdaget og markedsført så mange nye typer antibiotika de siste årene, har antibiotikaresistens nå blitt en trussel mot folkehelsen.

Uten antibiotika kan vi bli satt tilbake til en ”før-antibiotisk tid”, hvor organtransplantasjoner, cellegift mot kreft, intensivbehandling og andre medisinske prosedyrer ikke lenger er mulig. Bakteriesykdommer vil spre seg og ikke lenger kunne behandles, med døden til følge.

Bare 70 år etter at antibiotika ble introdusert, står vi nå kanskje overfor en framtid uten effektive legemidler mot bakterieinfeksjoner.

Det er mange måter du kan delta i aktivitetene i tilknytning til Den europeiske antibiotikadagen på sosiale medier i 2020.

EAAD 2020 promotion

Find our online channels

Facebook: fb.com/EAAD.EU 
Twitter: @EAAD_EU 
Instagram: @EAAD_EU 

How to take part in the social media awareness campaign?

Find all you need for your social media communication on our website, join the action and spread the news! 

Hashtags around the campaign 

The online discussion can be tagged with a selection of hashtags we have monitored to be frequently used by us, other stakeholders and some regular Twitterers around the topic of EAAD: 

#EAAD, #AntibioticResistance, #Antibiotics & #KeepAntibioticsWorking

Global Twitter storm 

Once again, organisations from around the globe will tweet about #AntibioticResistance and #WAAW on 18 November at 14:00 CET to raise awareness of the issue. If you wish to participate, make sure to post this through your Twitter account at that time or during the day, together with hashtags that are relevant for you. 

Social media frames

These social media frames are online and can be used and promoted. Feel free to add them to your Twitter or Facebook profile photos!

Facebook frames

Frame one
Frame two

Twibbons

Twibbon one
Twibbon two

Social media accounts

European Antibiotic Awareness Day

Facebook
Instagram

European Centre for Disease Prevention and Control

Facebook
Twitter