Hovedbudskap rettet mot helsepersonell på sykehus og andre helseinstitusjoner

informasjonsmateriell hovedbudskap materiell i verktøykassen

Hovedbudskap rettet mot helsepersonell på sykehus og andre helseinstitusjoner: sykehusledere/administratorer, fagfolk innen forebygging og kontroll av sykehusinfeksjoner og epidemiologer på sykehuset, de som foreskriver på sykehuset, assisterende leger og studenter, farmasøyter på sykehuset, sykepleiere, kliniske mikrobiologer, akuttavdelinger, intensivavdeling og fasiliteter for langsiktig behandling [leger og ledere].