How does antibiotic resistance spreads?

Hvordan spres antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistens er bakteriers evne til å bekjempe virkningen av én eller flere typer antibiotika. Mennesker og dyr blir ikke resistente mot antibiotikabehandling, men bakterier hos mennesker og dyr kan bli resistente. Denne infografikken forklarer hvordan antibiotikaresistens sprer seg innen dyreproduksjon, i samfunnet, i helseinstitusjoner og gjennom reiser.

Infografikk