Ippjana kampanja

Il-Materjali ta’ Komunikazzjoni tal-Kampanja tal-ECDC għall-Jum Ewropew dwar is-Sensibilizzazzjoni lejn l-Antibijotiċi għandhom l-għan li jappoġġjaw l-attivitajiet imwettqa mill-awtoritajiet tas-saħħa nazzjonali Ewropej sabiex tiġi organizzata kampanja ta’ komunikazzjoni komprensiva u konsistenti fl-Ewropa kollha rigward l-użu razzjonali tal-antibijotiċi.

Dan il-kitt ta’ għodda joffri mudelli ta’ materjali ta’ kampanja li jistgħu jiġu adattati għall-użu fuq livell nazzjonali u li jagħtu pariri dwar kif l-organizzaturi tal-kampanja jistgħu jinvolvu l-pubbliku sabiex jippromwovu l-użu xieraq u responsabbli tal-antibijotiċi.