Messaġġi ewlenin għall-professjonisti tal-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet tal-isptar u l-epidemjoloġisti tal-isptar

materjal ta’ informazzjoni messaġġi ewlenin materjal tat-toolkit

Kompiti

1.    Il-kompitu tiegħek huwa li tiżgura li jitwettqu l-elementi fundamentali għall-programm tal-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet tal-isptar [82,84,85] [kunsens tal-esperti]. Dawn jinkludu:
a)    edukazzjoni u taħriġ, 
b)    politiki u proċeduri, 
c)    tekniki asettiċi u interventi kliniċi,
d)    l-iġjene tal-idejn, 
e)    id-dekontaminazzjoni tal-istrumenti u t-tagħmir 
f)    id-dekontaminazzjoni tal-ambjent, 
g)    is-sigurtà tal-ilma, 
h)    it-tilqim tal-ħaddiema tal-kura tas-saħħa, flimkien mas-saħħa fuq il-post tax-xogħol, 
i)    il-koordinazzjoni mal-orgaizzazzjonijiet tas-saħħa pubblika,
j)    l-inkorporazzjoni tal-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet fil-politiki kollha u 
k)    tiżgura, mil-livell tal-bord sas-sala tal-isptar, li l-persunal kollu jifhem ir-rwol tiegħu fil-prevenzjoni tal-infezzjonijiet. 

2.    Dmirijiet oħra jinkludu [31,42,56,82,85-87]:
a)    Il-koordinazzjoni tas-sorveljanza tal-isptar u l-programmi ta' prevenzjoni u kontroll tal-infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa; 
b)    Tiżgura li l-linji gwida tal-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet, il-protokolli u l-listi ta' kontroll huma disponibbli biex jipprevjenu kemm l-infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa kif ukoll it-trażmissjoni tal-mikroorganiżmi
c)    Il-kondiviżjoni tal-informazzjoni dwar il-mikrobijoloġija u x-xejriet tar-reżistenza għall-antibijotiċi;
d)    Il-monitoraġġ tal-konformità mal-linji gwida dwar il-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet;
e)    Il-verifika u r-rappurtar tad-dejta ta' sorveljanza tal-infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa;
f)    Tiżgura li l-programmi tal-amministrazzjoni tal-antibijotiċi huma integrati mal-politiki u
l-programmi għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet;
g)    Teduka lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa rilevanti kollha dwar il-prevenzjoni tal-infezzjonijiet u l-interventi ta' kontroll biex tnaqqas it-trażmissjoni kemm tal-batterji reżistenti għall-antibijotiċi kif ukoll ta' dawk suxxettibbli għall-antibijotiċi. 

Eżempju
3.    Il-Greċja – Programm multidimensjonali ta' tliet snin għall-kontroll tal-infezzjonijiet biex jikkontrolla l-firxa tal-batterji reżistenti għal karbapenem f'unità tal-ematoloġija ta' sptar tal-kura terzjarja wassal għal inqas infezzjonijiet ikkawżati minn dawn il-batterji [88].

4.    L-Italja – Programm ta' erba' snin għall-kontroll tal-infezzjonijiet naqqas l-inċidenza ta' infezzjonijiet u kolonizzazzjoni kkawżati minn batterji reżistenti għall-karbapenem fi sptar ta' tagħlim. Il-programm inkluda miżuri għall-kontroll tal-antibijotiċi li jimmiraw l-użu ta' karbapenem [62].

5.    Id-direttortju tal-ECDC link) jinkludi riżorsi onlajn għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa.

Affarijiet li tista' tagħmel

6.    Tagħmel gwida għall-miżuri ta' prevenzjoni u kontroll tal-infezzjonijiet biex tnaqqas l-infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa u t-trażmissjoni tal-mikroorganiżmi aċċessibbli faċilment u b'mod affidabbli. Din il-gwida tista' tinkludi linji gwida, protokolli u listi ta' kontroll [kunsensus tal-esperti].

7.    Torganizza u tippromwovi avvenimenti edukattivi, korsijiet u laqgħat flimkien mal-amministraturi tal-isptar biex issaħħaħ l-attivitajiet tal-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet fost il-professjonisti tal-kura tas-saħħa kollha (eż. l-iġjene tal-idejn, prekawzjonijiet ta' kuntatt, kulturi ta' skrinjar attivi u t-tindif tal-ambjent) [89].

8.    Jekk tara membri tal-persunal fl-ambjent tal-kura tas-saħħa jew l-isptar li jiksru linji gwida jew protokolli, staqsihom għalxiex qed jagħmlu hekk u pprovdihom b'għodod biex jifhmu x'qed jagħmlu ħażin [69] [kunsens tal-esperti].

9.    Ikkoordina s-sorveljanza tal-isptar tal-infezzjoni assoċjata mal-kura tas-saħħa billi tużahom it-tnejn [82,85] [kunsens tal-esperti]:
•    Indika l-istħarriġ dwar il-prevalenza li jagħti stampa istantanja tan-numru ta' pazjenti b'infezzjoni assoċjata mal-kura tas-saħħa fl-isptar f'punt partikolari fiż-żmien u
•    Is-sorveljanza fit-tul tal-inċidenza tal-infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa (eż. unitajiet tal-kura intensiva jew għal tipi ta' infezzjonijiet speċifiċi).

10.    Uża dejta lokali dwar infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa, stabbilixxi miri lokali u sib oqsma fejn hu meħtieġ appoġġ addizzjonali għall-prevenzjoni u l-kura tal-infezzjonijiet [82,85] [kunsens tal-esperti].

11.    Immonitorja kemm huma effettivi miżuri preventivi mmirati biex inaqqsu t-trażmissjoni ta' batterji reżistenti għall-antibijotiċi [82,85] [kunsens tal-esperti].

12.    Ħarreġ lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa b'mod regolari dwar kif timplimenta strateġiji ta' prevenzjoni u kontroll effettivi [82,85] [kunsens tal-esperti].