Messaġġi ewlenin għall-ispeċjalisti tal-mard infettiv tal-isptar 

materjal ta’ informazzjoni messaġġi ewlenin materjal tat-toolkit

Kompiti

1.    Il-kompiti tiegħek relatati mat-titjib tal-użu tal-antibijotiċi jinkludu [31,56,68,71,83]:
a)    Tipparteċipa fit-tim għall-kontroll tal-antibijotiċi, bħala membru ewlieni tat-tim;
b)    Tikkollabora mal-ispiżjar tal-isptar u l-mikrobijoloġist kliniku biex timplimenta l-programm ta' kontroll tal-antibijotiċi;
c)    Tikkonsulta mal-preskriventi tal-isptar u tagħtihom rispons biex tiżgura l-kwalità tal-preskrizzjoni tal-antibijotiċi;
d)    Teduka lill-preskrivanti tal-isptar dwar kif għandhom jiddijanjostikaw u jikkuraw infezzjonijiet komuni u dwar il-prinċipji tal-kontroll tal-antibijotiċi; 
e)    Timplimenta linji gwida għall-antibijotiċi tal-isptar ibbażati fuq l-evidenza għal infezzjonijiet komuni u għal profilassi kirurġika;
f)    Taqsam informazzjoni dwar il-mikrobijoloġija lokali u x-xejriet tar-reżistenza għall-antibijotiċi; u,
g)    Tiġġestixxi l-formularju tal-antibijotiċi tal-isptar tiegħek (jiġifieri, l-lista ta' mediċini disponibbli għall-preskriventi).

Affarijiet li tista' tagħmel jew tikkollabora fuqhom

2.    Tappoġġja l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' programm tal-amministrazzjoni tal-antibijotiċi fl-organizzazzjoni tiegħek [69].

3.    Tippromwovi linji gwida lokali dwar il-ġestjoni tal-infezzjonijiet u l-użu tal-antibijotiċi. Dawn għandhom ikunu disponibbli faċilment u b'mod affidabbli għall-fornituri kollha tal-kura tas-saħħa [56,69].

4.    Iċċekkja li l-preskrizzjonijiet tal-antibijotiċi jsegwu protokolli tal-kuri bl-antibijotiċi, ibbażati fuq linji gwida bbażati fuq l-evidenza. Jekk tara membri tal-persunal fi sptar jew f'ambjent tal-kura tas-saħħa li jiksru l-linji gwida jew protokolli, staqsihom għaliex qegħdin jagħmlu dan u ipprovdihom b'għodod biex jifhmu x'inhuma qegħdin jagħmlu ħażin [69] [kunsens tal-esperti].

5.    Ipprovdi rispons u pariri lill-preskriventi dwar l-evalwazzjoni dijanjostika u l-kura tal-mard infettiv [83].

6.    Ħarreġ b'mod regolari lill-preskriventi tal-isptar dwar l-użu prudenti tal-antibijotiku u pparteċipa f'laqgħat dwar l-implimentazzjoni ta' linji gwida tal-antibijotiċi tal-isptar ibbażati fuq l-evidenza [31,53]