Materjal għat-tobba tal-familja

Kif tinforma lill-pazjenti dwar ir-riskji ta' reżistenza għall-antibijotiċi u l-użu xieraq ta' antibijotiċi u kuri alternattivi għall- infezzjonijiet virali bħal irjiħat komuni u influwenza.

Messaġġi ewlenin għat-tobba tal-familja

Livelli dejjem jiżdiedu ta’ reżistenza antibijotika jheddu l-effikaċja tal-antibijotiċi fil-preżent u fil-futur: il-komunikazzjoni effettiva mal-pazjenti hija essenzjali biex tiġi indirizzata din il-problema dejjem tikber.

Data

Fuljett tal-Pazjenti

materjal ta’ informazzjoni, materjal tat-toolkit

Fuljett tal-pazjent għat-tobba li joħorġu riċetti fis-settur tal-kura primarja li jistgħu jagħtu lill-pazjenti: jispjega x’inhi r-reżistenza antibijotika u għala huwa importanti l-użu xieraq tal-antibijotiċi.

Data

Djalogu mal-Pazjent

materjal ta’ informazzjoni, materjal tat-toolkit

Mudell għal djalogu mal-pazjent ibbażat fuq l-evidenza disponibbli jipprovdi linji gwida u appoġġ għat-tobba li joħorġu riċetti fis-settur tal-kura primarja li jiltaqgħu ma’ pressjoni mill-pazjent għall-antibijotiċi, u jippromowovi l-użu xieraq tal-antibijotiċi mill-pazjenti.