Sħab

netwerks u sħubiji

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) jaħdem mill-qrib mal-Kummissjoni Ewropea u ma’ aġenziji oħrajn tal-UE, partijiet interessati u organizzazzjonijiet  li jmexxu kampanji ta’ għarfien dwar l-użu prudenti tal-antibijotiċi relatat kemm mas-saħħa tal-bniedem kif ukoll mas-saħħa tal-annimali - f’konformità mal-approċċ “Saħħa waħda” imniedi mill-Kummissjoni Ewropea. L-EAAD jilqa’ djalogi u sħubijiet ma’ organizzazzjonijiet oħrajn li huma interessati li jipparteċipaw f’din l-inizjattiva.