Rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem Eiropā: 2014. g.

infografika informācijas materiāls

Datu pārskats par rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem Eiropā, publicēts 2014. g.

Zemāk norādītie materiāli ir pieejami tikai angļu valodā.

Lejupielādēt