Pieaugoša rezistence pret jaunāko antibiotiku paaudzi: 2013. g.

infografika informācijas materiāls

Karbapenēmi ir viena no galvenajām jaunāko antibiotiku klasēm bakteriālo infekciju ārstēšanai. Pret karbapenēmiem rezistentu infekciju izplatīšanās ir drauds Eiropas veselības aprūpei un pacientu drošībai, jo tas nopietni ietekmē iespējas izārstēt infekcijas.

Zemāk norādītie materiāli ir pieejami tikai angļu valodā.

Growing resistance to last-line antibiotics: 2013