Materiāli plašākai sabiedrībai

komunikācijas rīkkopa

Šajā rīkkopā ir materiālu veidnes un padomi par to, kā kampaņu organizētāji varētu piesaistīt plašākas sabiedrības uzmanību, lai veicinātu antibiotiku pareizu un atbildīgu lietošanu.

Materiālu sagatavēs ir būtiskākie vēstījumi un saukļi, logotipi un vizuālie materiāli, kā arī ieteicamie materiāli izmantošanai dalībvalstu veselības aprūpes iestādēs.

Instructions for use of these materials

For further detailed information and ideas how to use these materials and organise a campaign on self-medication with antibiotics, please see the Guidance note.

Terms of use

Permission to use the European Antibiotic Awareness Day campaign communication materials is granted to all non-profit organizations and healthcare associations as well as all European healthcare authorities and governmental bodies conducting campaigns aimed at reducing antibiotic resistance and promoting the appropriate use of antibiotics.

Any other entities must obtain the consent of the ECDC before using the European Antibiotic Awareness Day campaign communication materials. To obtain permission for use of these materials, please contact: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC would like to hear from you!

ECDC would be interested to know how and where the campaign communication materials are used, particularly if you think that your initiatives could be listed on the ‘National activities’ page of this website. For any questions you may have on the materials, please contact: EAAD@ecdc.europa.eu

Būtiskākās ziņas

Galvenie vēstījumi plašākai sabiedrībai

Lietojot antibiotikas kļūdainu iemeslu dēļ, piemēram, saaukstēšanās vai gripas gadījumā, tās nedod nekādu labumu