ES profesionālās un pacientu organizācijas

Eiropas Antibiotiku diena (EAAD) sadarbojas ar vairākām ES profesionālajām un pacientu organizācijām, kam ir interese par piesardzīgu antibiotiku lietošanu un rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem. Kopš 2008. gada, kad aizsākās EAAD, šo organizāciju atbalstam ir bijusi izšķirīga nozīme, lai iniciatīva būtu sekmīga.