Pacienta brošūra

informācijas materiāls materiālu rīkkopa

Pacienta brošūra primārās veselības aprūpes speciālistiem, ko izsniedz pacientiem. Tajā ir izskaidrots, kas ir antibiotiku rezistence un kāpēc antibiotiku pareiza lietošana ir svarīga.