Pamatinformācija slimnīcu infekciju slimību speciālistiem

informācijas materiāls būtiskākie vēstījumi materiālu rīkkopa

Uzdevumi

1.    Jūsu uzdevumi attiecībā uz antibiotiku lietošanas uzlabošanu ir šādi [31,56,68,71,83]:
a)    iesaistīties antibiotiku pārvaldības grupā kā vienam no galvenajiem grupas dalībniekam;
b)    sadarboties ar slimnīcas farmaceitu un klīnisko mikrobiologu, lai īstenotu antibiotiku pārvaldības programmu;
c)    konsultēt slimnīcu speciālistus, kuri izraksta zāles, sniedzot viņiem atgriezenisko saiti, lai nodrošinātu antibiotiku izrakstīšanas kvalitāti;
d)    izglītot slimnīcu speciālistus, kuri izraksta zāles, par to, kā diagnosticēt un ārstēt izplatītas infekcijas, kā arī par antibiotiku pārvaldības principiem; 
e)    ieviest uz pierādījumiem balstītas slimnīcas antibiotiku lietošanas pamatnostādnes izplatīto infekciju ārstēšanai un ķirurģiskajai profilaksei;
f)    sniegt informāciju par vietējiem mikrobioloģijas un antibiotiku rezistences modeļiem; kā arī
g)    pārvaldīt savas slimnīcas antibiotiku formulāru (t. i., zāļu sarakstu, kas pieejams zāļu izrakstītājiem).

Lietas, ko varat darīt, un jautājumi, kuros varat dot savu ieguldījumu

2.    Atbalstiet antibiotiku pārvaldības programmas izstrādi un ieviešanu savā organizācijā [69].

3.    Attīstiet vietējās pamatnostādnes infekciju pārvaldībai un antibiotiku lietošanai. Tām ir jābūt viegli un droši pieejamām visiem veselības aprūpes sniedzējiem [56,69].

4.    Pārbaudiet, vai antibiotiku receptes atbilst antibiotiku terapijas protokoliem, pamatojoties uz pierādījumiem balstītām pamatnostādnēm. Ja redzat, ka slimnīcas vai veselības aprūpes iestādes darbinieki pārkāpj pamatnostādnes vai protokolus, pavaicājiet viņiem, kāpēc viņi tā rīkojas, un nodrošiniet rīkus, kas ļautu šiem darbiniekiem saprast, ko viņi dara nepareizi [69] [ekspertu vienošanās].

5.    Nodrošiniet zāļu izrakstītājiem atgriezenisko saiti un konsultācijas par infekciju slimību diagnosticēšanu un ārstēšanu [83].

6.    Regulāri apmāciet slimnīcas speciālistus, kuri izraksta zāles, par piesardzīgu antibiotiku lietošanu un piedalieties sanāksmēs, kas veltītas uz pierādījumiem balstītu slimnīcas antibiotiku lietošanas pamatnostādņu ieviešanai [31,53].