Visame pasaulyje vykdomos kampanijos

Europos informavimo apie antibiotikus dienos rengėjai bendradarbiauja su organizacijomis, kurios visame pasaulyje rengia kampanijas, sutelktas į racionalų antibiotikų naudojimą ir atsparumą antimikrobinėms medžiagoms.

Australia

Canada

Japan

New Zealand

United Kingdom

United States