ES profesinės ir pacientų organizacijos

Europos informavimo apie antibiotikus dienos rengėjai bendradarbiauja su keletu ES profesinių ir pacientų organizacijų, dirbančių racionalaus antibiotikų naudojimo ir atsparumo antimikrobinėms medžiagoms srityje. Nuo 2008 m., kai pradėta minėti Europos informavimo apie antibiotikus diena, šių organizacijų parama yra labai svarbi įgyvendinant šią iniciatyvą.