ES agentūros ir ES tarptautinis bendradarbiavimas

Rengdamas Europos informavimo apie antibiotikus dieną, ECDC glaudžiai bendradarbiauja su ES agentūromis, kaip antai Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), Europos vaistų agentūra (EMA) ir Europos aplinkos agentūra (EAA). Be to, ECDC dalyvauja Transatlantinės atsparumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimo grupės (TATFAR) veikloje ir glaudžiai bendradarbiauja įgyvendinant ES bendruosius veiksmus atsparumo antimikrobinėms medžiagoms ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų srityje.