Komplet informativnog materijala koji se koristi kada je ciljna skupina opća populacija

komunikacijski materijal

Komplet informativnog materijala sadrži ogledne materijale i smjernice za organizatore kampanja u vezi s načinom pristupanja općoj populaciji s ciljem promicanja primjerene i odgovorne upotrebe antibiotika.

Ogledni materijali uključuju ključne poruke i slogane, logotipe i vizualne materijale kao i materijale koje su predložila nadležna zdravstvena tijela u državama članicama.

Upute o uporabi ovih materijala

Detaljne informacije i ideje o načinu uporabe ovih materijala i organiziranju kampanje o samoliječenju antibioticima potražite u Smjernicama.

Uvjeti uporabe

Odobrava se uporaba komunikacijskih materijala iz kampanje Europskog dana svjesnosti o antibioticima svim neprofitnim organizacijama i udruženjima zdravstvenih radnika, kao i svim europskim tijelima za zdravstvene usluge i državnim tijelima koja provode kampanje s ciljem smanjenja otpornosti na antibiotike i promicanja primjerene uporabe antibiotika.

Svi drugi subjekti moraju dobiti pristanak ECDC-a prije uporabe komunikacijskih materijala iz kampanje Europskog dana svjesnosti o antibioticima. Za dobivanje dozvole za uporabu tih materijala obratite se na: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC se raduje vašem pozivu!

ECDC zanima način i mjesto uporabe komunikacijskih materijala iz kampanje, posebno ako smatrate da bi vaše inicijative mogle biti navedene na stranici „Nacionalne aktivnosti” ove internetske stranice. Ako imate ikakvih pitanja o materijalima, molimo obratite se na: EAAD@ecdc.europa.eu

 

Ključne poruke

Ključne poruke za opću javnost

Za bolesnika neće biti koristi od uzimanja antibiotika iz pogrešnih razloga, poput primjerice protiv prehlade ili gripe