Antimikrobna otpornost u Europi: 2014.

infografika informativni materijal

Pregled podataka o antimikrobnoj otpornosti u Europi objavljen 2014.

Niže navedeni materijali dostupni su samo na Engleskom jeziku.

Preuzimanje