Strukovne organizacije i organizacije pacijenata u EU-u

U Europskom danu svjesnosti o antibioticima sudjeluju brojne strukovne organizacije i organizacije pacijenata u EU-u koje su zainteresirane za razboritu upotrebu antibiotika i antimikrobnu otpornost. Od 2008., kada je pokrenut Europski dan svjesnosti o antibioticima, podrška tih organizacija bila je od ključne važnosti za uspjeh inicijative.