Glavne poruke za bolničko osoblje za sprječavanje i kontrolu infekcija i bolničke epidemiologe

informativni materijal ključne poruke materijal iz kompleta

Zadaci

1. Vaš je zadatak osigurati provedbu osnovnih elemenata programa za sprječavanje i kontrolu bolničkih infekcija [stručni konsenzus] [82,84,85]. To uključuje:

 • izobrazbu i osposobljavanje
 • strategije i postupke
 • aseptične tehnike i kliničke intervencije
 • higijenu ruku
 • dekontaminaciju instrumenata i opreme
 • dekontaminaciju okoline
 • sigurnu primjenu vode
 • cijepljenje zdravstvenih radnika te zaštitu zdravlja na radu
 • komunikaciju s ustanovama javnog zdravstva
 • uključivanje sprječavanja i kontrole infekcija u sve strategije
 • osiguravanje da svaki član osoblja, od razine uprave do odjela, shvaća svoju ulogu u sprječavanju infekcija.

2. Ostali zadaci uključuju [31,42,56,82,85-87]:

 • koordinaciju bolničkih programa nadzora, sprječavanja i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi;
 • osiguravanje dostupnosti smjernica, protokola i kontrolnih popisa lista za sprječavanje i kontrolu infekcija, radi sprječavanja infekcija povezanih s pružanjem zdravstvene skrbi i prijenosa mikroorganizama;
 • razmjenu informacija o lokalnim mikrobiološkim obrascima i obrascima otpornosti bakterija na antibiotike;
 • praćenje usklađenosti sa smjernicama za sprječavanje i kontrolu infekcija;
 • reviziju i izvještavanje o podacima dobivenim nadziranjem infekcija povezanih s pružanjem zdravstvene skrbi;
 • osiguravanje da su programi rukovođenja propisivanja antibiotika integrirani sa strategijama i programima za sprječavanje i kontrolu infekcija;
 • izobrazbu svih zdravstvenih radnika, na koje se to odnosi, o intervencijama u sprječavanju i kontroli infekcija kako bi se smanjio prijenos bakterija koje su otporne na antibiotike i onih koje su na njih osjetljive.

Primjer

3. Grčka – provedbom trogodišnjeg višedimenzionalnog programa kontrole usmjerenog na kontrolu širenja bakterije otporne na karbapenem u jedinici za hematologiju bolnice za tercijarnu skrb smanjen je broj infekcija prouzročenih tim bakterijama [88].

4. Italija – provedbom četverogodišnjeg programa kontrole infekcija smanjena je incidencija infekcija i kolonizacija prouzročena bakterijama otpornima na karbapenem u sveučilišnoj bolnici. Program je uključivao mjere rukovođenja propisivanja antibiotika usmjerene na primjenu karbapenema [62].

5. Direktorij ECDC-a (poveznica) sadrži internetske izvore o sprječavanju i kontroli infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

Što možete učiniti

6. Pobrinite se da priručnik o sprječavanju infekcija i mjerama kontrole radi smanjenja broja infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i prijenosom mikroorganizama bude uvijek dostupan i da sadrži pouzdane informacije. Taj priručnik može uključivati smjernice, protokole i kontrolne liste [stručni konsenzus].

7. Zajedno s bolničkom upravom organizirajte i promičite edukacijska događanja, tečajeve i skupove kako biste ojačali aktivnosti sprječavanja i kontrole infekcija među svim zdravstvenim radnicima (npr. higijena ruku, mjere opreza vezane uz kontakte, uzimanje nadzornih kultura i čišćenje okoline) [89].

8. Ako primijetite da članovi osoblja u bolnici ili u ustanovi za zdravstvenu skrb krše smjernice ili protokole, saznajte zašto to rade i ponudite im alate koji će im pomoći razumjeti što rade pogrešno [69] [stručni konsenzus].

9. Koordinirajte bolnički nadzor infekcija povezanih s pružanjem zdravstvene skrbi pomoću [82,85] [stručni konsenzus]:

 • presječne studije (point prevalnece study – PPS), koja daje sliku broja bolesnika s infekcijom povezanom s pružanjem zdravstvene skrbi u bolnici u određenom trenutku, i
 • dugoročnog praćenja incidencije infekcija povezanih s pružanjem zdravstvene skrbi (npr. u jedinicama intenzivne skrbi ili za specifične tipove infekcija)

10. Upotrijebite lokalne podatke o infekcijama povezanim s pružanjem zdravstvene skrbi i ustanovite područja u kojima je potrebna dodatna podrška sprječavanju i kontroli infekcija [82,85] [stručni konsenzus].

11. Pratite koliko su učinkovite ciljane mjere za sprječavanje infekcija u smislu smanjenja prijenosa bakterija otpornih na antibiotike [82,85] [stručni konsenzus].

12. Redovito poučavajte zdravstvene radnike o tome kako provoditi učinkovite strategije za sprječavanje i kontrolu infekcija [82,85] [stručni konsenzus]