Informativna brošura - propisivači u bolnicama

informativna brošura informativni materijal materijal iz kompleta

Informativna brošura o pojavi i porastu rezistencije bakterija na antibiotike u bolnicama te načinu kako spriječiti taj trend.

Preuzimanje

Informativne brošure - HR - [PDF-452.13 KB]
Factsheet for hospital prescribers (Word) - EN - [DOC-1.08 MB]

Related content

Data

Komplet informativnog materijala koji se koristi kada su ciljna skupina propisivači u bolnicama

komunikacijski materijal

Primarna ciljana publika jesu propisivači antibiotika u bolnicama. Sekundarna ciljana publika jesu uprave bolnica i u manjoj mjeri bolnički ljekarnici i odbori za nadzor antibiotika / farmaceutskih proizvoda.