Foireann uirlisí d’ábhair faisnéise dírithe ar an bpobal i gcoitinne

foireann uirlisí cumarsáide

Tairgeann an fhoireann uirlisí ábhair agus comhairle maidir le conas a d’fhéadfadh eagraithe feachtais dul i dteagmháil leis an bpobal i gcoitinne chun úsáid chuí fhreagrach antaibheathach a chur chun cinn. Áirítear leis na hábhair teimpléid teachtaireachtaí agus sluáin, lógónna agus amharcíomhánna mar aon le hábhair mholta lena n-úsáid ag údaráis sláinte sna Ballstáit.

Treoracha le haghaidh na hábhair seo a úsáid

Chun tuilleadh faisnéise mionsonraithe agus smaointe a fháil faoi conas is féidir na hábhair seo a úsáid agus feachtas a eagrú ar fhéin-íocleigheasú le hantaibheathaigh, féach an Nóta Treorach.

Téarmaí úsáide

Is do gach eagraíocht neamhbhrabúis agus cumann cúram sláinte a dheonaítear cead chun úsáid a bhaint as ábhair chumarsáide feachtais an Lae Feasachta Eorpaigh maidir le hÚsáid Antaibheathach. Deonaítear an cead sin freisin do gach údarás cúram sláinte agus comhlacht rialtasach san Eoraip atá ag reáchtáil feachtas atá dírithe ar fhrithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach a laghdú agus ar úsáid chuí antaibheathach a chur chun cinn.

Ní mór d’aon eintitis eile cead a fháil ó ECDC sula n-úsáideann siad ábhair chumarsáide feachtais an Lae Feasachta Eorpaigh maidir le hÚsáid Antaibheathach. Chun cead a fháil le haghaidh na hábhair sin a úsáid, déan teagmháil le: EAAD@ecdc.europa.eu

Ba mhaith le ECDC cloisteáil uait!

Tá spéis ag ECDC ina fháil amach cén dóigh agus cén áit a n-úsáidtear na hábhair chumarsáide feachtais, go háirithe má tá tú den tuairim go bhféadfaí do chuid tionscnamh a liostú ar an leathanach ‘Gníomhaíochtaí Náisiúnta’ ar an suíomh Gréasáin seo. Má bhíonn aon cheisteanna agat faoi na hábhair, déan teagmháil le: EAAD@ecdc.europa.eu

Eochair-theachtaireachtaí

Eochair-theachtaireachtaí don phobal i gcoitinne

Má ghlactar antaibheathaigh ar na cúiseanna míchearta, mar shampla toisc go bhfuil slaghdán nó fliú ort, ní bhainfidh tú aon tairbhe astu