Príomhtheachtaireachtaí do ghairmithe cúram sláinte in ospidéil agus i suíomhanna eile cúram sláinte

ábhar faisnéise eachtaireachtaí ábhar foireann uirlisí

Príomhtheachtaireachtaí do ghairmithe cúram sláinte in ospidéil agus i suíomhanna eile cúram sláinte: bainisteoirí/riarthóirí, speisialtóirí galar tógálach, gairmithe um ionfhabhtú a chosc agus a rialú, eipidéimeolaithe, oideasóirí, dochtúirí sóisearacha agus mic léinn, cógaiseoirí, altraí, micribhitheolaithe cliniciúla, agus gairmithe i rannóga éigeandála, in aonaid dianchúraim agus i saoráidí cúraim fhadtéarmaigh.