Yhteistyökumppanit

verkostot ja kumppanuudet

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus järjestää sekä ihmisten että eläinten terveyteen liittyviä valistuskampanjoita antibioottien maltillisesta käytöstä yhteistyössä Euroopan komission ja muiden EU:n virastojen, sidosryhmien ja organisaatioiden kanssa Euroopan komission yhteinen terveys -mallin mukaisesti. ECDC keskustelee ja tekee yhteistyötä mielellään Euroopan antibioottipäivän tiimoilta muidenkin hankkeeseen osallistumiseen kiinnostuneiden järjestöjen kanssa.