Põhisõnumid haiglainfektsioonide ennetamise ja tõrje spetsialistidele ja epidemioloogidele

teabematerjal põhisõnumid teabepakme materjal

Ülesanded

1.    Teie ülesanne on tagada, et haiglainfektsioonide ennetamise ja tõrje kava põhielemente kohaldatakse [82,84,85] [ekspertide konsensus]. Need on järgmised:
a)    väljaõpe ja koolitus; 
b)    põhimõtted ja menetlused; 
c)    aseptilised meetodid ja kliiniline sekkumine;
d)    käte hügieen; 
e)    instrumentide ja seadmete dekontaminatsioon; 
f)    keskkonna dekontaminatsioon; 
g)    vee tarbimise ohutus; 
h)    tervishoiutöötajate vaktsineerimine ja töötervishoid; 
i)    suhtlus terviseametitega;
j)    infektsioonide ennetamise ja tõrje kajastamine kõigis tegevuspõhimõtetes ning
k)    tagamine, et kõik töötajad organisatsiooni kõigil tasanditel mõistavad oma rolli infektsioonide ennetamisel. 

2.    Muud ülesanded on järgmised [31,42,56,82,85-87]:
a)    koordineerida tervishoiuteenustega seotud infektsioonide seire, ennetamise ja tõrje kavasid haiglates; 
b)    teha kättesaadavaks infektsioonide ennetamise ja tõrje suunised, eeskirjad ja kontroll-loendid, et ennetada nii tervishoiuteenustega seotud infektsioone kui ka mikroorganismide levikut;
c)    jagada teavet kohalike mikrobioloogiliste ja antibiootikumiresistentsuse suundumuste kohta;
d)    jälgida infektsioonide ennetamise ja tõrje suuniste täitmist;
e)    auditeerida tervishoiuteenustega seotud infektsioonide seire andmeid ja esitada aruandeid;
f)    tagada antibiootikumikasutuse kavade lõimimine infektsioonide ennetamise ja tõrje kavade ja poliitikaga;
g)    koolitada kõiki asjaomaseid tervishoiutöötajaid nakkuste ennetamise ja tõrjega seotud sekkumiste teemal, et vähendada antibiootikumiresistentsete ja antibiootikumitundlike bakterite levikut. 

Näide
3.    Kreeka – kõrgema etapi haigla hematoloogiaosakonnas karbapeneemiresistentsete bakterite leviku ohjamiseks rakendatud kolmeaastane mitmetahuline infektsioonitõrjekava vähendas nendest bakteritest põhjustatud infektsioonijuhtude arvu [88].

4.    Itaalia – õppehaiglas rakendati nelja-aastast infektsioonitõrjekava ja karbapeneemiresistentsete bakterite infektsiooni ja kolonisatsiooni juhtude arv vähenes. Kava sisaldas karbapeneemiga seotud antibiootikumikasutuse meetmeid [62].

5.    ECDC kataloogis (link) on tervishoiuteenustega seotud infektsioonide ennetamise ja tõrje veebivahendid.

Mida saate teha?

6.    Tehke kergesti kättesaadavaks usaldusväärsed infektsioonide ennetamise ja tõrje meetmete juhendid, mille eesmärk on vähendada tervishoiuteenustega seotud infektsioone ja mikroorganismide levikut. Juhendid võivad olla näiteks suunised, eeskirjad ja kontroll-loendid [ekspertide konsensus].

7.    Koos haigla administraatoritega korraldage ja edendage koolitusi, kursusi ja koosolekuid, millega tugevdatakse infektsioonide ennetamise ja tõrje meetmeid kõigi spetsialistide seas (nt käte hügieen, kontaktisolatsiooni meetmed, külvide seire ja keskkonna puhastamine) [89].

8.    Kui märkate, et haigla või tervishoiuasutuse töötaja rikub suuniseid või eeskirju, küsige selgitust ja pakkuge abivahendeid, et ta mõistaks, mida ta tegi valesti [69] [ekspertide konsensus].

9.    Koordineerige haiglas tervishoiuteenustega seotud infektsioonide seiret järgmiste meetoditega [82,85] [ekspertide konsensus]:
•    levimuse punktuuringud, mis annavad ülevaate haiglas viibivate tervishoiuteenustega seotud infektsioonidega patsientide arvust teatud hetkel, ja
•    tervishoiuteenustega seotud infektsioonide juhtude pikaajaline seire (nt intensiivraviosakonnas või konkreetse infektsiooniliigi kohta).

10.    Kasutage tervishoiuteenustega seotud infektsioonide kohalikku teavet, püstitage kohalikke eesmärke ja leidke valdkonnad, kus on infektsioonide ennetamiseks ja tõrjeks vaja täiendavat tuge [82,85] [ekspertide konsensus].

11.    Jälgige, kui tõhusad on sihipärased ennetusmeetmed antibiootikumiresistentsete bakterite leviku vähendamisel [82,85] [ekspertide konsensus].

12.    Õpetage tervishoiutöötajatele regulaarselt, kuidas rakendada tõhusaid ennetamise ja tõrje strateegiaid [82,85] [ekspertide konsensus].