Kasvav resistentsus viimase valiku antibiootikumide suhtes: 2013

infograafika teabematerjal

Karbapeneemid on üks peamisi viimase valiku antibiootikumide klasse, mida kasutatakse bakterinfektsioonide raviks. Karbapeneemide suhtes resistentsete infektsioonide levik ohustab tervishoidu ja patsiendiohutust Euroopas, sest see piirab oluliselt suutlikkust ravida infektsioone.

Järgmised materjalid on avaldatud üksnes inglise keeles.

Growing resistance to last-line antibiotics: 2013